Een inhoudelijk debat vraagt om goede verslaglegging. Als een geheugensteuntje voor de deelnemers, om te gebruiken voor debatten die u in de toekomst zult organiseren of voor belangenbehartiging. Vos verheldert maakt een verslag in een vorm die past bij uw doel en doelgroep.

Of het nu gaat om een nieuwsbericht voor op uw website, een gedrukte publicatie of een artikel over uw debat in een vaktijdschrift: Vos verheldert maakt het. Dat doet ze voor onder meer de Blommestein Groep, iBestuur, CGI en ICTU.